fbpx --

Spôsob dopravy a platby

Platba

Platba tovaru bezhotovostným prevodom

Tovar viete uhradiť aj na základe vystavenej zálohovej faktúry bankovým prevodom. Po zaevidovaní Vašej úhrady Vám tovar vyexpedujeme.

Platba vopred bankovým prevodom

Slovenská sporiteľňa, a.s. :

 • Číslo účtu: 5154794811
 • Kód banky: 0900
 • IBAN: SK08 0900 0000 0051 5479 4811
 • BIC: GIBASKBX

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

 • Číslo účtu: 4026734422
 • Kód banky: 7500
 • IBAN: SK78 7500 0000 0040 2673 4422
 • BIC: CEKOSKBX

Banka: VÚB banka, a.s.

 • Číslo účtu: 3575023557
 • Kód banky: 0200
 • IBAN: SK35 0200 0000 0035 7502 3557
 • BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej zálohovej faktúry.

Platba tovaru na dobierku

Úhrada za tovar sa platí v hotovosti priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru. Cena dobierky je 4,9 € s DPH